นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)

เพราะเราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ
ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านดังต่อไปนี้
1.เราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
   ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
ยกเว้น -หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการ
               เพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย
-บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน
2.เราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา
   เพื่อเป็นประโยชน์ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เราคิดว่าเหมาะสม
   และน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
3.เรายืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี
4.เราจะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เด็ดขาด
5.เราอาจมีการส่งข่าวสารข้อมูลที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน
   เช่น โปรโมชั่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลัง
หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร, ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน
สามารถส่งอีเมลแจ้งมาได้ที่ wutipong.p@albatrossauto.co.th