Volvo Personal Service

VOLVO บริการส่วนบุคคล

ช่างซ่อมบำรุงและลูกค้า 1: 1 การแข่งขันที่กำหนดไว้, การบำรุงรักษาซ่อมแซมอธิบายที่มุ่งเน้นลูกค้าบริการพรีเมี่ยมที่จะจัดการแบทช์

ระบุของเทคโนโลยีเฉพาะของตัวเอง

ช่างเทคนิคเฉพาะของคุณจะต้องดำเนินการโดยตรงในการตรวจสอบยานพาหนะจากการจองห้องพักซ่อมแซมและคำอธิบาย

รับงานของคุณเสร็จเร็วขึ้น

จะให้บริการได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นและการซ่อมแซมที่มีสองคนหรือมากกว่าช่างเทคนิค

บริการโปร่งใสและเป็นธรรม

ผ่านด้านหน้ากระจกโปร่งใสคุณสามารถเห็นกระบวนการของการบำรุงรักษาของรถ

OUR TEAM SERVICE

ทีมช่างชํานาญการพิเศษที่จะดูแลรถของทุกท่าน

ทีมช่างสาขา รามอินทรา

ทีมช่างสาขา บางนา